Nioclás Tóibín

Life
1890-1966; b. Ring, Co. Kerry; schoolteacher & broadcaster. Roísin Bán an tSléibhe (1922), an Irish bestseller; An Rábaire Bán (1928), an Irish grammar, short stories, and translations, incl. Notes of an Irish Exile; see Duainaire Déiseach (1978). DIW

[ top ]