Diarmaid Ó Súilleabháin

Life
1932-1985; b. Eyeries, Bearra Peninsula, West Cork, ed. locally, becoming primary teacher in Co. Wexford; contributed to An Phoblacht; Dianmhuilte Dé (1964); Caoin Tú Féin (1967) and An Uain Bheo (1988), both winning Orieachtas prizes; also Maeldún (1972); Ciontach (1983); Aistear (1983); Bealach Bó Fine (1988) [posthum]; also Saighdiúir Gan Claíomh (1985), historical work on Christian Brothers. DIW DIB OCIL

[ top ]

Works
Fiction
, Súil le Muir (Dublin 1959); Trá agus Tuilleach (1967); Múintir (1971); Maelún (1972); Gealach Reatha (1982); Ciontach (1983); Aistear (1983) [sic].

Plays, Bior (1965); Macalla (1966); Lens (1966). Criticism, ‘An Scríobhneoireacht’, in Irisleabhar Mhá Nuad (1985), pp.8-37; ‘An Scríobhneoir agus an Phobailócht’, in Comhair (Nollaig 1986). 3pp.34-35.

[ top ]

Criticism
  • Breandán Ó Buachalla, ‘Úrscéal Nua Dhiarmada Uí Shúilleabháin – Mhill Sé an Scéal le bheith Avant-Garde, review of Caoin tú Féin, in Inniu (22 Nollaig 1967);
  • Ciarán Ó Coigligh, ‘I dTreo an tSolais’, review of Ciontach, in Mangarae (Dublin 1987), pp.133-35.;
  • Pádraig Ó Croiligh, ‘Diarmuid Ó Súilleabháin agus Zola’, in Irishleabhar Mhá Nuad (1968), pp.13-24; Muiris Ó Droighneáin, review of Dianhuilte Dé, in An tUltach (Meán Fómhair 1964);
  • Seosamh Ó Murchú, review of Aistear, in Comhar (Aibreán 1984),
  • B.Ó Murchú, ‘Diarmuid Ó Súilleabháin – Nóta Beathaisnéise’, in Irisleabhar Mhá Nuad (1984), pp.720;
  • ‘Diarmuid Ó Súilleabháin’, Eagarfhocal, in Comhar (Iúil 1985), pp.3-5.
The foregoing all listed in Alan Titley, An tUrséal Gaeilge (1991)

 

[ top ]