Seámas Ó Searcaigh

Life
1887-1965; b. Co. Donegal; ed. QUB; lecturer, Dept. Celtic Studies, UCD, and Maynooth; President of Irish College, Cloghaneely, Co. Donegal; Faire Phaidi Mhóir (Dublin 1914); Ceol na n-Éan agus Scéalta Eile (Dundalk 1919), stories; Foghraidheact Ghaeilge an Tuaiscirt (Belfast 1925), on Ulster dialect; Pádraig Mac Piarais (Dublin 1928), life of Pearse; Sgéalta as an tSean-Litridheacht (Dublin 1945); Beatha Cholm Cille (Dublin 1967), and many others. DIW

[ top ]

Works
Faire Phaidí Mhóir
(Dublin: Connradh na Gaedilge 1914), with vocab. 4+30pp. rep. from Claidheamh Soluis, 1914; another ed., as Faire Phaidí Mhóir agus Pósadh Chonaill Bhig [Uí Raithbheartaigh], 2+57pp. (Dundalgan [1922]); Cloich Cheann-fhaolaidh, ar n-a Athsgríobhadh ag an Ughdar [Uladh Advanced Series] (Gill 1911) [BML conject. 1912], vii-121pp. [with notes and vocab.]; ed., Ceol na n-Éan agus Scéalta Eile (Dundalk: Tempest 1919), 67pp.; Foghraidheact Ghaeilge an Tuaiscirt (Belfast: Browne & Nolan 1925); note also Nua Scríobhneoirí na Gaedhilge (Dublin: Browne & Nolan 1933); Fé’n sgeich Sidhe (Dublin: Fallon 1935); Pádraig Mac Piarais (Dublin: Oifig an tSoláthair 1939); Comhréir Gaedhilg an Tuaiscirt (Dublin: Oifig an tSoláthair 1939); Buaid na Tuigse (Dublin: Oifig an tSoláthair 1945); Beatha Cholm Cille (Dublin: Oifig an tSoláthair 1967).

Criticism
Bibliographical references in Risteard de Hae, ed., Clár Litrideacht na Nua-Gaedilge Vol I (1938), pp.64f., Máirín Nic Eoin, An Litríocht Réigiúnach (Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta 1982), Aguisín II; and Alan Titley, An tÚrscéal Gaeilge (1991

[ top ]

References
British Library holds additionally Buaid na [?]Tuigse, essays (Oifig an tSoláthair 1940), 219pp.; Coimhréir Gaeldilg a Tuaiscirt (Oifig an tSoláthair 1939), xiii+317pp.; Pádraig Mac Piarais (Dublin: Oifig an tSoláthair 1939) [note var.], xi+261pp.; ), and Sgéalta ar an tSean-Litridheacht (Oifig an tSoláthair 1945), 138pp.

[ top ]