Ciaran O’Nuallain

Life
1910-1983; b. Strabane; brother of Brian O’Nolan [pseud. Flann O’Brien]; founded Inniu as Indiú (1943); Oíche i nGleann na nGealt (1939) and Eachtrai Phartaláin Mhic Mhóna (1944) are both novels which have as their central character an amateur solver of mysteries. DIW OCIL

[ top ]

Works
Amaidí, ed. Padraig de Barra (Dublin: Foilseacháin Naisiúnta 1983) [1st ed.], consists of 23 pieces.

[ top ]

Notes
Máirín Nic Eoin (An Litríocht Réigiúnach, An Clóchomhar Tta 1982) adds Óige an Dearthár (Foilseacháin Náisiúnta Tta.. 1973).

[ top ]